Zasiedzenie nieruchomości

W drodze zasiedzenia można nabyć własność nieruchomości gruntowej, budynkowej i lokalowej. Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności przez upływ czasu. Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie nie zobowiązuje osoby nabywającej ją w ten sposób do dania jakiegokolwiek ekwiwalentu. Zgodnie  z przepisami Kodeksu Cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu […]

Czytaj dalej