Bez kategorii

Podział majątku po rozwodzie – co należy wiedzieć?

Rozwód jest trudnym procesem, a jednym z najbardziej skomplikowanych elementów jest podział majątku. W Polsce prawo regulujące podział majątku po rozwodzie zawarte jest w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Kodeks ten określa zasady, których należy przestrzegać przy podziale majątku małżeńskiego pomiędzy małżonkami. Ogólnie rzecz biorąc, sąd podzieli po równo między obie strony wszystkie składniki majątku nabyte […]

Czytaj dalej

Czy w wyroku rozwodowym można ustalić sposób korzystania z mieszkania małżonków?

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie a nie potrafią się porozumieć co do zasad korzystania z tego mieszkania, to sąd w wyroku rozwodowym orzeknie o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego […]

Czytaj dalej

Inflacja a alimenty na dziecko

Aktualnie w dobie dużej inflacji często pojawia się pytanie czy inflacja jest podstawą podwyższeni alimentów na dziecko? Trzeba wiedzieć, że każda „zmiana stosunków” jest podstawą żądania zwiększenia czy zmniejszenia alimentów. Duża inflacja z pewnością mieści się w pojęciu „zmiany stosunków” o którym mowa w art. 138 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego. Wskutek dużej inflacji drożeją usługi  […]

Czytaj dalej

Na czym polega zatrzymanie obywatelskie i kto może go dokonać?

Stosunkowo rzadko słyszy się o tzw. zatrzymaniu obywatelskim. Z tego względu niewiele osób wie, na czym polega ta instytucja, a tym bardziej, kiedy jest zgodna z przepisami prawa. Warto wiedzieć, że bezprawne ujęcie może być zaś uznane za przestępstwo. Niemniej jednak znajomość usprawiedliwionych okoliczności może okazać się przydatna, jeżeli staniesz się świadkiem dokonania czynu zabronionego. […]

Czytaj dalej

Zachowek – czym jest i komu się należy?

Prawo spadkowe przewiduje dwa sposoby dziedziczenia, tzn. ustawowe oraz testamentowe. W pierwszym przypadku to przepisy prawa wyznaczają krąg spadkobierców. Testator może jednak całkowicie zmienić te ogólne zasady w swojej ostatniej woli. Ma prawo powołać do spadku zupełnie dowolne osoby, nawet z pominięciem najbliższych. Na szczęście ustawodawca przewidział taką okoliczność. Czym jest zachowek? Zachowek służy ochronie […]

Czytaj dalej

Do jakiego sądu złożyć pozew o separację?

W sprawach o separację , a także w sprawach o zniesienie separacji właściwe rzeczowo są sądy okręgowe. W sprawach tych miejscowo właściwym jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne zamieszkanie, a w braku takiej podstawy – sąd miejsca ich wspólnego pobytu. Czasem jednak nie da się na tej podstawie ustalić właściwości Sądu gdyż małżonkowie […]

Czytaj dalej

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawie o podział majątku?

Sprawy o podział majątku są skomplikowane. W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga o wielu kwestiach, m.in. o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi. Jak wynika […]

Czytaj dalej

Dlaczego warto zlecić adwokatowi napisanie umowy?

Wiele czynności z jakimi mamy do czynienia w życiu codziennym powinna być zabezpieczona podpisaniem stosownej umowy. Strony często umawiają się na coś nie zawierając umowy w formie pisemnej, co w przypadku jakichkolwiek problemów z jej realizacją rodzi bardzo duże problemy w zakresie wyegzekwowania swoich praw. Dlatego też warto ważne dla siebie umowy zawrzeć w formie […]

Czytaj dalej

Pozbawienie praw rodzicielskich – co to oznacza?

Przepisy ściśle regulują wzajemne prawa i obowiązki osób spokrewnionych. Instrumentem mającym znaczenie w przypadku relacji między dziećmi oraz rodzicami jest władza rodzicielska, a więc sprawowanie pieczy rodzicielskiej, mającej służyć dobru dziecka i dbaniu o jego interes, co przekłada się na stworzenie mu warunków do rozwoju fizycznego, intelektualnego i etycznego. Wykonywanie uprawnień następuje przez opiekę nad […]

Czytaj dalej

Jakie konsekwencje grożą za jazdę pod wpływem alkoholu?

Alkohol może mieć wpływ na obniżenie zdolności psychomotorycznych i zaburzyć ocenę sytuacji oraz wydłużyć czas reakcji, obowiązujące regulacje nakładają więc dość surowe kary za łączenie jego spożywania kierowania pojazdem. Osobom, które są podejrzewane o prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, może pomóc odpowiednio wybrana kancelaria prawna. W Częstochowie sprawami z tego obszaru zajmuje się Kancelaria Adwokacka […]

Czytaj dalej