Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, małżonek który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje nazwisko, może powrócić do nazwiska jakie nosił poprzednio. Rozwiedziony małżonek może to zrobić w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem.

Czytaj dalej

Rozwód – kiedy jest niedopuszczalny?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Czytaj dalej

Podstawy wymiaru emerytury osób zatrudnionych za granicą przed 1991 rokiem

Problemy osób obecnie starających się o emerytury a zatrudnionych za granicą przed 1 stycznia 1991 roku są spore.

Czytaj dalej

Zapis windykacyjny

Ustanowienie w testamencie spadkobierców nie pozwala spadkodawcy na decydowanie o tym, jakie konkretnie przedmioty wchodzące w skład spadku przypadną poszczególnym spadkobiercom. Problem ten może być natomiast rozwiązany za pomocą zapisu windykacyjnego.

Czytaj dalej

Zasiedzenie nieruchomości

W drodze zasiedzenia można nabyć własność nieruchomości gruntowej, budynkowej i lokalowej. Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności przez upływ czasu. Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie nie zobowiązuje osoby nabywającej ją w ten sposób do dania jakiegokolwiek ekwiwalentu.

Czytaj dalej

Nauczanie indywidualne po zmianach z sierpnia 2017

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – zmieniono zasady trybu organizowania nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Czytaj dalej

Roszczenie o zachowek a zasady współżycia społecznego

Czy roszczenie o zachowek może być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego?

Czytaj dalej

Adwokat Częstochowa sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne, do których należą między innymi rozwody, sprawy o alimenty czy władzę rodzicielską i kontakty należą do powszechnych, a zarazem bardzo trudnych sytuacji, w ramach których ludzie zgłaszają się po pomoc do prawnika.

Czytaj dalej

Adwokat Częstochowa sprawy karne

Sprawy karne wiążą się dla osób nimi objętych z dużą dawką stresu, ponieważ dotyczą zagrożenia wolności i dalszego swobodnego funkcjonowania. Postawienie zarzutów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia związane jest z prawem do ustanowienia obrońcy.

Czytaj dalej

Adwokat Częstochowa spadki

Kwestie spadku i dziedziczenia mogą wydawać się wielu osobom zawiłe. Dziedziczenie majątku wiąże się z szeregiem obwarowań prawnych, z których nie każdy musi zdawać sobie sprawę.

Czytaj dalej