Sprawy cywilne

Sprawy cywilne mają bardzo szeroki zakres. Dotyczą one zwłaszcza problemów ze stosowaniem przepisów kodeksu cywilnego oraz wielu innych ustaw. Nasza praca obejmuje także sprawy gospodarcze, opierające się na przepisach kodeksu spółek handlowych. Wymaga to od nas dysponowania szeroką wiedzą w wielu zakresach.

Najczęściej sprawy cywilne dotyczą:

  • prawa spadkowego,
  • roszczeń wynikających z umów,
  • odszkodowań za naruszenie dóbr osobistych,
  • konflikty dotyczące własności nieruchomości.

W sprawach cywilnych obie strony postępowania muszą mieć podobną rangę i występować z tego samego poziomu. Najczęściej sprawy tego typu dotyczą przedsiębiorców niedotrzymujących warunków umów podpisanych z kontrahentami, a także co najmniej dwóch osób fizycznych.

Sprawy cywilne są jednymi z najczęściej poruszanych w polskich sądach. W takich przypadkach bardzo ważne jest skorzystanie z pomocy specjalistów. To osoby, które dysponują odpowiednią wiedza i kwalifikacjami do występowania przed sądem. Zatrudnienie adwokata może zwiększyć szansę na uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania. To także wsparcie dla klienta, zwłaszcza gdy nie może on osobiście stawiać się na rozprawach lub nie jest w stanie sam dopełniać niezbędnych formalności.

Współpracujemy z klientami o różnych potrzebach. Wspieramy ich na każdym etapie postępowania, starając się wypracować jak najkorzystniejszy wynik.