Adwokat od rozwodów – Częstochowa

Rozwód jest bardzo trudnym wydarzeniem w życiu rozpadającego się małżeństwa. Często takie postępowania wiążą się z poważnymi sporami. Problemy pojawiają się zwłaszcza w sytuacji, gdy małżeństwo ma dzieci lub posiada majątek o znacznej wartości, ale przed wejściem w związek małżeński nie podpisało intercyzy. Te wszystkie komplikacje sprawiają, że w postępowaniach rozwodowych bardzo często korzysta się z usług adwokata. Zajmujemy się rozwodami i sprawami rodzinnymi, wymagającymi od nas profesjonalizmu, empatii i zrozumienia. Reprezentujemy stronę przed sądem, także w postępowaniach o władzę rodzicielską.

Adwokat od rozwodów to osoba, która zajmuje się kompleksowym wsparciem swoich klientów. Przygotowuje odpowiednie dokumenty, dotrzymuje terminów ustanowionych przez obowiązujące prawo oraz reprezentuje stronę przed sądem. Taka osoba ma konkretne wykształcenie i orientuje się w ciągle zmieniającym się prawie. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że specjalista może znacznie łatwiej uzyskać pozytywny wynik postępowania dla swojego klienta.

Adwokat świadczy także porady prawne, które mogą pomóc podjąć decyzję o złożeniu pozwu. Wiele osób korzysta z usług specjalisty jeszcze przed rozpoczęciem postępowania. W ten sposób można określić szansę na przyznanie władzy rodzicielskiej czy uzyskanie większej części majątku. Adwokat może wskazać, na jakie dowody zwracać uwagę i jak odpowiednio przygotować się do postępowania.

Rozwody bez i z orzeczeniem o winie

Praca adwokata od rozwodów jest zdecydowanie najtrudniejsza w przypadku rozwodów z orzeczeniem o winie, kiedy to małżonkom towarzyszą silne emocje. Może mieć to miejsce np. w wyniku:

  • zdrady,
  • nałogów,
  • niezgodności charakterów,
  • chorób psychicznych,
  • zaniedbania rodziny.

W takich postępowaniach konieczne jest zgromadzenie odpowiednich dowodów. Adwokat wie, jak profesjonalnie występować przed sądem w tak trudnych sprawach, a także wspierać klienta. Postępowania rozwodowe z orzeczeniem o winie zwykle wiążą się z silnymi emocjami.

Zdecydowanie łatwiej jest w przypadku rozwodów za porozumieniem stron. W takich postępowaniach także warto postawić na usługi specjalistów. Adwokat wie bowiem, jak odpowiednio redagować dokumenty i dotrzymywać terminów ich składania. Braki w dokumentacji mogą bowiem znacznie wydłużyć cały proces, co jest problematyczne w sytuacji, gdy obu stronom zależy na czasie.

Rozwody a majątek i dzieci

Rozwód wiąże się także z wieloma pobocznymi kwestiami. Najtrudniej jest w sytuacji, gdy małżeństwo ma dzieci. Wówczas konieczne jest przyznanie władzy rodzicielskiej i zdecydowanie o częstotliwości ewentualnych widzeń. Co więcej, jeśli dziecko pozostaje z jednym z rodziców, często konieczne okazuje się też ustanowienie alimentów. Niektóre małżeństwa decydują z nich na rzecz przyznania większej części majątku stronie zajmującej się opieką nad małoletnim. Rozwiązań tego problemu jest wiele. Często takie postępowania trwają jednak miesiącami.

W postępowaniach dotyczących dzieci pojawiają się silne emocje. Postawienie na pomoc adwokata pozwala na obiektywne spojrzenie na problem i odciążenie jednego z małżonków. Od lat zajmujemy się tak trudnymi sprawami, dlatego wiemy, jak odpowiednio podejść do naszego klienta. Wyręczamy go we wszystkich najważniejszych formalnościach, a także możemy reprezentować przed sądem samodzielnie, zwłaszcza gdy nie może on osobiście uczestniczyć we wszystkich rozprawach.