Rozwód – kiedy jest niedopuszczalny?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu […]

Czytaj dalej

Podstawy wymiaru emerytury osób zatrudnionych za granicą przed 1991 rokiem

Problemy osób obecnie starających się o emerytury a zatrudnionych za granicą przed 1 stycznia 1991 roku są spore. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent, dla ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty dla tej grupy osób  bierze się za podstawę […]

Czytaj dalej

Zapis windykacyjny

Ustanowienie w testamencie spadkobierców nie pozwala spadkodawcy na decydowanie o tym, jakie konkretnie przedmioty wchodzące w skład spadku przypadną poszczególnym spadkobiercom. Problem ten może być natomiast rozwiązany za pomocą zapisu windykacyjnego. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia […]

Czytaj dalej

Zasiedzenie nieruchomości

W drodze zasiedzenia można nabyć własność nieruchomości gruntowej, budynkowej i lokalowej. Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności przez upływ czasu. Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie nie zobowiązuje osoby nabywającej ją w ten sposób do dania jakiegokolwiek ekwiwalentu. Zgodnie  z przepisami Kodeksu Cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu […]

Czytaj dalej

Nauczanie indywidualne po zmianach z sierpnia 2017

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – zmieniono zasady trybu organizowania nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Decyzje w sprawie nauczania indywidualnego wydają zespoły orzekające w Poradniach Pedagogiczno – Psychologicznych. Zgodnie § 5 nowego rozporządzenia nauczanie […]

Czytaj dalej

Roszczenie o zachowek a zasady współżycia społecznego

  Czy roszczenie o zachowek może być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego? Jest to pytanie często zadawane przez osoby, które zostały pozwane w sprawie o zachowek. Zdarzają się takie sytuacje, w których osoba uprawniona do zachowku uporczywie nie dopełnia obowiązków rodzinnych wobec spadkodawcy. Co w takiej sytuacji? Czy na pewno należy jej się […]

Czytaj dalej

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z PRAWNIKIEM

Miło mi poinformować Państwa, że wraz z Panem Mecenasem Łukaszem Michalikiem prowadzę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie „zajęcia edukacyjne z prawnikiem” w ramach projektu  „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia swą tematyką obejmują w szczególności prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo wykroczeń, prawo cywilne ze […]

Czytaj dalej