Spadek – formalności w sądzie lub u notariusza.

Spadek – formalności w sądzie lub u notariusza.

Po śmierci spadkodawcy zachodzi konieczność uregulowania kwestii spadkowych. Jest to ważna czynność gdyż formalne poświadczenie tego że jesteśmy spadkobiercami będzie nam potrzebne np. do tego by wpisać się jako właściciel w księdze wieczystej czy aby móc zbyć nieruchomość wchodzącą w skład spadku. Jako adwokat od spraw spadkowych w Częstochowie spotykam się wielokrotnie z tego typu sytuacjami.

Możemy wybrać dwie drogi. Można złożyć w Sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Do wniosku należy dołączyć akt zgonu spadkodawcy oraz inne akty stanu cywilnego, w zależności od sytuacji faktycznej. Czynność ta nie jest ograniczona żadnymi terminami. Można wniosek ten złożyć nawet po wielu latach. Proszę jednak pamiętać, że upływ czasu nie pomaga w takich postępowaniach. Wraz z upływem czasu coraz trudniej wskazać np. wszystkich uczestników postępowania i ich adresy.

Można także udać się do notariusza aby sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia. Aby jednak notariusz mógł akt taki sporządzić muszą się u niego stawić wszyscy spadkobiercy i nie może być między nimi żadnego sporu na temat tego kto i w jakich częściach dziedziczy.

Adwokat w Częstochowie Małgorzata Modłasiak https://modlasiak.pl/ specjalizująca się w sprawach spadkowych wyjaśni wszelkie zawiłości w tym zakresie. Występując do Sądu trzeba się odpowiednio przygotować – sporządzić wniosek, załączyć do niego odpowiednie dokumenty. Warto więc udać się na poradę prawną <https://modlasiak.pl/porady-prawne/>  aby wszelkie aspekty sprawy wyjaśnić.

Małgorzata Modłasiak
adwokat Częstochowa
tel. 662 55 33 66