Wydziedziczenie – główne przesłanki

Wydziedziczenie – główne przesłanki

Wydziedziczenie to jedno z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień prawa spadkowego, które dotyczy sytuacji, w której spadkodawca wyłącza jednego lub kilku swoich potencjalnych spadkobierców z prawa do dziedziczenia. W polskim prawie istnieje kilka przesłanek, które upoważniają do wydziedziczenia. W niniejszym artykule omówimy te przesłanki oraz ich konsekwencje dla osób wydziedziczonych.

Przesłanki wydziedziczenia wynikające z kodeksu cywilnego

Polski Kodeks Cywilny przewiduje trzy główne przesłanki, które jako adwokat od spraw spadkowych w Częstochowie stosuje w sprawach o wydziedziczenie. Są to sytuacje, gdy spadkobierca dopuszcza się względem spadkodawcy lub jego najbliższych czynów, które mogą być uznane za rażące naruszenie obowiązków rodzicielskich, popełnienie przestępstwa na szkodę spadkodawcy lub jego najbliższych oraz odmowa alimentacji na rzecz spadkodawcy.

Rażące naruszenie obowiązków rodzicielskich

Rażące naruszenie obowiązków rodzicielskich może być podstawą do wydziedziczenia, jeśli spadkobierca nie wykonuje swoich obowiązków w sposób należyty. Przykłady takich sytuacji to przemoc domowa, znęcanie się nad dziećmi, zaniedbywanie ich potrzeb materialnych czy emocjonalnych. Wydziedziczenie z tego powodu dotyczy tylko spadkobierców ustawowych, a nie testamentowych.

Popełnienie przestępstwa na szkodę spadkodawcy lub jego najbliższych

Jeśli spadkobierca popełnił przestępstwo na szkodę spadkodawcy lub jego najbliższych, może być wydziedziczony. Przestępstwo musi być jednak umyślne i skierowane bezpośrednio przeciwko spadkodawcy lub jego bliskim. Przykładem takiej sytuacji może być oszustwo, kradzież czy pobicie. Wydziedziczenie z tego powodu dotyczy zarówno spadkobierców ustawowych, jak i testamentowych.

Odmowa alimentacji na rzecz spadkodawcy

Spadkobierca może zostać wydziedziczony również w przypadku odmowy alimentacji na rzecz spadkodawcy. Oznacza to, że jeśli spadkobierca nie płaci alimentów na rzecz swojego rodzica, mimo że jest do tego zobowiązany, może stracić prawo do dziedziczenia. Ta przesłanka dotyczy tylko spadkobierców ustawowych.