Nauczanie indywidualne po zmianach z sierpnia 2017

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – zmieniono zasady trybu organizowania nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Decyzje w sprawie nauczania indywidualnego wydają zespoły orzekające w Poradniach Pedagogiczno – Psychologicznych. Zgodnie § 5 nowego rozporządzenia nauczanie […]

Czytaj dalej