Adwokat od spraw karnych – Częstochowa

Specjalizujemy się w prawie karnym. Staramy się wypracować dla naszych klientów jak najkorzystniejszy wynik postępowania w tym zakresie.

Prawo karne cechuje się dość szerokim zakresem obowiązywania. Nasza firma zajmuje się reprezentowaniem osób fizycznych i przedsiębiorców, których interesy zostały naruszone. Świadczymy kompleksowe usługi, od postępowania przygotowawczego, aż do etapu apelacyjnego i kasacyjnego. Pomoc adwokata od spraw karnych w Częstochowie może okazać się korzystna również w przypadku, gdy został już wydany wyrok prawomocny.

Występujemy z ramienia zarówno osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, jak i poszkodowanych. Zakres naszych prac zależy od specyfiki konkretnego przypadku. Zajmujemy się przestępstwami i wykroczeniami.

Dlaczego warto postawić na pomoc adwokata w sprawach karnych?

Adwokat w sprawach karnych to dobre rozwiązanie zarówno dla osób fizycznych, jak i firm. Pozwala na zwiększenie szansy na uniewinnienie lub uzyskanie korzystnego wyroku. Specjalista orientuje się w obowiązujących przepisach i wie, jak wykorzystać je na korzyść swojego klienta. Postępowania w sprawach karnych potrafią trwać miesiącami, dlatego wsparcie adwokata jest bardzo cenne. Taka osoba może również występować z ramienia oskarżonego lub poszkodowanego w trakcie jego nieobecności. Adwokat sporządza niezbędną dokumentację i dotrzymuje terminów. Występowanie w podobnych postępowaniach bez odpowiedniego wsparcia znacznie zmniejsza szansę na uzyskanie pozytywnego wyniku procesu.

Branie udziału w postępowaniach sądowych bez odpowiedniej reprezentacji jest krokiem bardzo ryzykownym. Tylko prawnik z właściwym wykształceniem orientuje się w aktualnych przepisach i wie, jak prawidłowo reprezentować swojego klienta przed tak ważnym organem.

Adwokat od prawa karnego pomaga w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, apelacyjnym, kasacyjnym, a także o wznowienie postępowania czy odroczenie wykonania kary. Skorzystanie z usług specjalisty jest korzystne również w sytuacji, gdy oskarżony chce ubiegać się o przedterminowe warunkowe zwolnienie czy uzyskanie dozoru elektronicznego. Zajmujemy się reprezentowaniem zarówno osób niesłusznie oskarżonych, jak i tych, które rzeczywiście dopuściły się przestępstwa lub wykroczenia, ale chcą uzyskać jak najkorzystniejszy wyrok. Postawienie na pomoc specjalisty pozwala na skrócenie zaproponowanej kary, odbywanie jej w zawieszeniu czy przekształcenie w prace społeczne. Każdy przypadek jest inny, jednak bez usług adwokata uzyskanie dobrego wyniku postępowania bywa problematyczne, a niekiedy nawet niemożliwe.

Co obejmuje prawo karne?

Prawo karne cechuje się bardzo szerokim zakresem. Obejmuje ono zarówno wykroczenia, jak i przestępstwa. Najczęściej przed sądem przeprowadza się procesy, które dotyczą:

  • pobić,
  • kradzieży,
  • oszustw,
  • fałszerstw,
  • prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości,
  • naruszenia nietykalności karnej,
  • wyłudzeń.

Spraw poruszanych w postępowaniach z zakresu prawa karnego może być znacznie więcej. Zazwyczaj w takich sprawach konieczne jest zgromadzenie solidnych dowodów, wskazujących na winę lub niewinność danej osoby, w zależności od strony, jaką w danym procesie zajmuje klient.

Jako adwokaci od prawa karnego przygotowujemy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa czy reprezentujemy klientów przed sądem. Możemy występować też w charakterze oskarżycieli posiłkowych czy prywatnych. Osobom niezdecydowanym na konkretne kroki oferujemy też porady prawne. Pomagają one podjąć odpowiednie kroki, które pozwolą na uniknięcie dotkliwej kary, a w przypadku strony poszkodowanej – uzyskać odpowiednie odszkodowanie i sprawiedliwość.