Adwokat od spraw spadkowych – Częstochowa

Sprawy spadkowe bywają problematyczne, zwłaszcza gdy na świecie pozostało co najmniej kilku spadkobiorców. Czasami rozdzielenie majątku nie jest tak jednoznaczne, jak mogłoby się wydawać. W takich przypadkach dobrym pomysłem jest postawienie na usługi specjalisty. Adwokat od spraw spadkowych w Częstochowie wie, jak prawidłowo redagować dokumenty i reprezentować swojego klienta w postępowaniach sądowych.

Nasze usługi obejmują przede wszystkim:

  • sprawy związane z nabyciem spadku,
  • wyegzekwowanie zapisu zwykłego oraz windykacyjnego,
  • sprawy związane z uzyskaniem zachowku,
  • przyjmowanie i odrzucanie spadków, także przez osoby małoletnie,
  • sprawach o stwierdzenie nabycia spadku czy wydziedziczenie.

Nasze działania zmierzają do uzyskania porozumienia jeszcze przed rozpoczęciem potencjalnej sprawy spadkowej. W ten sposób możliwe jest ograniczenie kosztów i czasu całego przedsięwzięcia. Jeśli jednak dojdzie do rozprawy, reprezentujemy naszego klienta w taki sposób, by uzyskać jak najkorzystniejszy wynik.

Porady dotyczące spadków

Zajmujemy się także udzielaniem porad dotyczących spadków. Takie usługi pomagają podjąć odpowiednią decyzję np. o zrzeczeniu się dóbr, wraz z długami.

Na skorzystanie z porad prawnych dotyczących spadków warto zdecydować się zawsze, gdy pojawiają się problemy z jego wyegzekwowaniem. Występowanie przed sądem z reprezentacją adwokata pozwala bowiem na zwiększenie swoich szans na uzyskanie korzystnego rozwiązania dla klienta. Sama porada nie zobowiązuje do współpracy. Ostateczna decyzja zawsze należy do strony postępowania lub sporu.

Dziedziczenie ustawowe

Do dziedziczenia są uprawnione także nieślubne dzieci zmarłego, a nawet fundacje, które mają powstać zgodnie z jego wolą. Istnieje też opcja przekazania spadku osobom prawnym, które istniały w momencie prowadzonego postępowania spadkowego.

W trakcie postępowań sądowych może dojść też do niegodności dziedziczenia. Dotyczy to sytuacji, w których spadkobiorca od lat nie interesował się zmarłym lub wyrządził mu krzywdę. Pomimo tego, że jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego, przepisy wykluczają możliwość uzyskanie przez niego dóbr i środków. Ma to zwykle miejsce w przypadku takich sytuacji, jak:

  • popełnienie ciężkiego przestępstwa przeciwko zmarłemu,
  • nakłonienie zmarłego do sporządzania lub odwołania testamentu – zazwyczaj w takich sprawach pojawiają się groźby lub użycie podstępu,
  • celowe zniszczenie lub ukrycie testamentu zmarłego,
  • podrobienie testamentu lub zatajenie faktu, że dokument ten został podrobiony.

W postępowaniach o spadek często określa się, czy wszystkie osoby są godne dziedziczenia. Trzeba jednak pamiętać, że pozew w tej sprawie musi być wniesiony nie później niż przed upływem 3 lat od otwarcia spadku, czyli momentu śmierci. W takich postępowaniach szczególnie istotne jest skorzystanie z pomocy specjalistów.