Kto może być uznany za niegodnego dziedziczenia?

Kto może być uznany za niegodnego dziedziczenia?

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują sytuacje w których spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia. Jako adwokat od spraw spadkowych w Częstochowie spotykam się wielokrotnie z tego typu sytuacjami.

Podstawy uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia są następujące:
– popełnienie przez spadkobiercę ciężkiego przestępstwa przeciw spadkodawcy,
– nakłonienie podstępnie lub groźbą spadkodawcy do sporządzenia lub odwołania testamentu,
– ukrycie lub zniszczenie testamentu albo jego podrobienie,
– uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy,
– uchylanie się od obowiązku wykonywania pieczy nad spadkodawcą.

Adwokat w Częstochowie Małgorzata Modłasiak https://modlasiak.pl/ specjalizująca się w sprawach spadkowych wyjaśni wszelkie zawiłości w tym zakresie. Występując do Sądu o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia trzeba się odpowiednio przygotować pod względem dowodowym gdyż to stronę inicjującą postępowania obciąża obowiązek udowodnienia swoich twierdzeń. Warto więc udać się na poradę prawną <https://modlasiak.pl/porady-prawne/>  aby wszelkie aspekty sprawy wyjaśnić i powierzyć sprawę do prowadzenia profesjonalnemu podmiotowi.

 

adwokat Małgorzata Modłasiak
tel. 662 55 33 66