Kancelaria Adwokacka adwokat Małgorzaty  Modłasiak świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych.

§

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzaty  Modłasiak specjalizuje się w sprawach z zakresu: prawa rodzinnego, prawa spadkowego, w sprawach rozwodowych, sprawach dotyczących podziału majątku oraz w sprawach karnych.

§

W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  – tel. 662 55 33 66

Rozwody, sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne i rozwody to jedne z trudniejszych spraw, gdyż obarczone bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym stron postępowania. Dlatego też staramy się tak doradzać i prowadzić sprawę aby koszty psychiczne i społeczne z tym związane były jak najmniejsze dla Klienta i jego Rodziny.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzaty Modłasiak prowadzi m.in. sprawy o:

 • rozwód i separację,
 • alimenty,
 • kontakty z dziećmi,
 • uznanie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • sprawy dotyczące opieki i kurateli,
 • przysposobienie,
 • ubezwłasnowolnienie,

Sprawy spadkowe, cywilne, odszkodowania

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzaty Modłasiak prowadzi m.in. sprawy o:

 • zapłatę,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • odszkodowania i zadośćuczynienie,
 • podział majątku,
 • dział spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zniesienie współwłasności,
 • zachowek,
 • zasiedzenie,
 • polisolokaty,
 • sporządzamy i analizujemy umowy.

Sprawy karne i wykroczeniowe

Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać (John Grisham) – to motto, którym kierujemy się prowadząc Państwa sprawę.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzaty Modłasiak zajmuje się obroną w sprawach karnych, występujemy również jako pełnomocnik pokrzywdzonych.

Zapewniamy pomoc prawną na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. Prowadzimy sprawy o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego.

Reprezentujemy Klientów w sprawach wykonawczych dotyczących m.in. odroczenia wykonania kary czy dozoru elektronicznego.

Prawo oświatowe

Stały wzrost tempa życia powoduje m.in. ciągły wzrost wymagań edukacyjnych wobec dzieci.

Specyficzne problemy w uczeniu się, dysfunkcje rozwojowe powodują niejednokrotnie konieczność korzystania z nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego i innych przewidzianych prawem form pomocy.

Każdy Rodzic, który z tym problemem się spotkał wie jednak jak trudno taką formę pomocy uzyskać.

Kancelaria specjalizuje się w sporządzaniu odwołań od orzeczeń Zespołów Orzekających Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Kuratora Oświaty jako organu II instancji.

Prowadzenie w dzisiejszych czasach spraw gospodarczych to nie lada wyzwanie. Wymaga nie tylko znajomości przepisów ale także (a może przede wszystkim) znajomości zasad rządzących daną branżą, szeroko pojętych zasad rynkowych.

Dlatego stale pogłębiamy swoją wiedzę i współpracujemy z fachowcami z takich dziedzin jak księgowość, finanse i inne.

Robimy to wszystko po to by proponowane rozwiązania nadążały za „duchem czasu” i wpływały na rozwój Państwa biznesu.

Kancelaria doradza przedsiębiorcom i prowadzi ich bieżące sprawy. Zajmujemy się m.in.:

 • zakładaniem spółek,
 • ich przekształcaniem,
 • analizujemy umowy i kontrakty,
 • prowadzimy sprawy o zapłatę.

Forma współpracy uzależniona jest od potrzeb konkretnego przedsiębiorcy.

Jest to oferta skierowana zarówno Klienta Indywidualnego jak i Klienta Biznesowego.

W ramach tej usługi świadczymy pomoc prawną zawsze kiedy Klient tego potrzebuje.

Szczegółowy zakres naszych usług w tym zakresie jest ściśle dopasowany do potrzeb konkretnego Klienta.

KANCELARIA ADWOKACKA

ADWOKAT
MAŁGORZATA  MODŁASIAK

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00.

Adres:
ul. Dąbrowskiego 41 lok. 7, 42-200 Częstochowa

Tel.  662 55 33 66
mail: kancelaria@modlasiak.pl

NIP: 573-228-05-91,      Numer konta: 94 1050 1142 1000 0092 3369 4489

 


Adwokat Częstochowa

odszkodowania, rozwody, sprawy sprawy spadkowe, sprawy cywilne