Podstawy wymiaru emerytury osób zatrudnionych za granicą przed 1991 rokiem

Problemy osób obecnie starających się o emerytury a zatrudnionych za granicą przed 1 stycznia 1991 roku są spore. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent, dla ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty dla tej grupy osób  bierze się za podstawę […]

Czytaj dalej