Blog adwokacki - PRAWO CYWILNE

Alimenty to nie prezenty.

Alimenty są rodzajem obowiązku jaki rodzice mają względem dzieci. Obowiązków tych jest oczywiście więcej i są związane głównie z wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Niestety coraz częściej zdarzają się sytuację gdy strona zobowiązana do alimentów uchyla się od obowiązku alimentacyjnego albo nie dotrzymuje ustaleń jakie rodzice między sobą w tym zakresie poczynili poza sądem. Dlatego warto skorzystać […]

Czytaj dalej

Rozwód a władza rodzicielska nad dzieckiem

Rozwód rodziców małoletniego dziecka powoduje konieczność orzeczenia przez Sąd któremu z rodziców władza rodzicielska będzie przysługiwała i w jakim zakresie. Najlepiej skorzystać z pomocy prawnej adwokata od rozwodów w Częstochowie i na terenie Śląska <https://modlasiak.pl/oferta/sprawy-rodzinne/rozwod/> albo w innym mieście. Władza rodzicielska po rozwodzie może zostać powierzona obojgu rodzicom, co z punktu widzenia dziecka jest z […]

Czytaj dalej

Jak przygotować się do rozwodu?

Rozwód to jedno z najbardziej traumatycznych wydarzeń w życiu człowieka. Z tej też przyczyny decyzję o rozwodzie warto gruntownie przemyśleć a następnie ustalić plan działania z adwokatem. Najlepiej skorzystać z pomocy prawnej adwokata od rozwodów w Częstochowie i na terenie Śląska <https://modlasiak.pl/oferta/sprawy-rodzinne/rozwod/> albo w innym mieście. Rozwód to bowiem nie tylko wyrok wydany w sprawie […]

Czytaj dalej

Wydziedziczenie – główne przesłanki

Wydziedziczenie to jedno z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień prawa spadkowego, które dotyczy sytuacji, w której spadkodawca wyłącza jednego lub kilku swoich potencjalnych spadkobierców z prawa do dziedziczenia. W polskim prawie istnieje kilka przesłanek, które upoważniają do wydziedziczenia. W niniejszym artykule omówimy te przesłanki oraz ich konsekwencje dla osób wydziedziczonych.

Czytaj dalej

Jak napisać wniosek o podział majątku?

Podział majątku ma miejsce między innymi wtedy, gdy małżonkowie są w separacji lub po rozwodzie, a ich majątek był objęty wspólnością majątkową. W przypadku braku porozumienia co do podziału majątku, jedno z małżonków może złożyć wniosek do sądu.

Czytaj dalej

Rozprawa sądowa – co warto wiedzieć?

Rozprawa sądowa to jeden z najważniejszych etapów postępowania sądowego, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych. To właśnie podczas rozprawy sądowej przedstawiane są argumenty stron, dowody oraz przesłuchiwani są świadkowie. Wydarzenie to może budzić wiele emocji i pytań, dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu procesowi oraz poznać jego kluczowe aspekty.

Czytaj dalej

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika który ogłosił upadłość?

Co zrobić gdy twój dłużnik ogłosił upadłość albo gdy dowiedziałeś się że złożył wniosek o ogłoszenie upadłości a nadal nie oddał ci pieniędzy? Aktualnie są to bardzo częste sytuacje. Gdy mamy wiedzę o tym, że dłużnik złożył wniosek o ogłoszenie upadłości należy wówczas zgłosić swoją wierzytelność we właściwym Sądzie. Nie jest to proste dlatego *przygotuj […]

Czytaj dalej

Separacja a rozwód. Jakie są różnice?

Separacja a rozwód – te dwa pojęcia często mylone są ze sobą, choć mają różne konsekwencje prawne i emocjonalne dla małżonków. W Polsce zarówno separacja, jak i rozwód są uregulowane prawnie, jednak ich skutki są odmienne.

Czytaj dalej

Apelacja – czym jest i kiedy przysługuje?

W polskim systemie prawnym apelacja jest niezwykle istotnym elementem postępowania sądowego. Jest to forma odwołania się od wyroku sądu niższej instancji, mająca na celu dążenie do zmiany jego treści lub uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Apelacja pełni ważną rolę w walce o sprawiedliwość, gdyż pozwala stronom postępowania zaskarżyć wyrok, który ich zdaniem został […]

Czytaj dalej

Czym różni się postępowanie karne od cywilnego?

Postępowanie karne ma na celu dochodzenie oraz wymierzenie odpowiedniej sankcji sprawcom przestępstw. W ramach tego procesu sąd ustala winę osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa oraz orzekają odpowiednią karę określoną w kodeksie karnym. Postępowanie cywilne dotyczy rozstrzygania sporów cywilnych między stronami – zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi. Jego głównym celem jest m.in. ochrona praw majątkowych […]

Czytaj dalej