Adwokat od podziału majątku – Częstochowa

Podział majątku jest powszechnym zjawiskiem, zwykle powiązanym z rozpadem rodziny. W wyniku rozwodu konieczne staje się określenie wartości posiadanych dóbr, a następnie rozdzielenie ich pomiędzy byłych małżonków w sprawiedliwy sposób. Niekiedy podział majątku przebiega spokojnie i bez zbędnych komplikacji, za porozumieniem stron. Zdarzają się jednak sprawy znacznie bardziej problematyczne. Jako adwokaci od podziału majątku w Częstochowie wiemy, jak prawidłowo reprezentować naszego klienta w tak trudnym postępowaniu.

Do podziału majątku może dojść w kilku konkretnych przypadkach:

  • w wyniku rozwodu,
  • podczas separacji,
  • w razie chęci ustanowienia rozdzielności majątkowej już po zawarciu małżeństwa.

Podział majątku może nastąpić także w sytuacji, gdy sprawa rozwodowa jeszcze trwa. Zdarza się tak w sytuacji, gdy postępowanie jest problematyczne i ciągnie się miesiącami, ale obu stronom zależy na ustanowieniu własności wcześniej. Zazwyczaj ma to miejsce w przypadku nieruchomości i określenia, kto może pozostać w dotychczas zajmowanym domu czy mieszkaniu.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata przy podziale majątku?

Podział majątku nie zawsze musi być sprawiedliwy. W trakcie takich postępowań każda ze stron stara się wypracować dla siebie jak najlepsze rozwiązanie. Problemy pojawiają się zwłaszcza w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami doszło do poważnych sporów lub rozwodu z winy jednej ze stron. Wówczas pojawiają się emocje, które jeszcze bardziej komplikują postępowanie.
Adwokat od rozwodów może podejść do sprawy bez zbędnych emocji. Jednocześnie stara się on wypracować dla swojego klienta jak najkorzystniejsze rozwiązanie. Zadaniem specjalisty jest doprowadzenie do sytuacji, w której reprezentowana strona postępowania otrzyma dobra, na których szczególnie jej zależy. Występowanie w takich sprawach samodzielnie zmniejsza szansę na pozytywny wynik podziału. Osoby na co dzień niezwiązane z prawem nie mają bowiem odpowiedniej wiedzy, która pozwalałaby na rzetelne występowanie przed sądem.

W trakcie spraw o podział majątku w większości przypadków obie strony korzystają z pomocy specjalistów. Wyjątkiem są jedynie te przypadki, kiedy małżeństwo samodzielnie doszło do porozumienia. Ma to miejsce zwłaszcza w sytuacji, gdy planuje ono podpisać intercyzę i kontynuować związek. To popularny wybór przede wszystkim wtedy, kiedy jedna ze stron planuje założyć firmę i nie chce obarczać odpowiedzialnością majątkową współmałżonka.

Adwokat od podziałów majątku, czyli nie tylko reprezentacja

Adwokat występujący w sprawach o podział majątku zajmuje się przede wszystkim reprezentowaniem klienta w postępowaniach sądowych. Takie procesy wiążą się jednak również z dodatkowym formalnościami. Specjalista może pomóc zredagować odpowiednie dokumenty. Taka osoba wie, jakie obowiązki na strony postępowania nakłada obowiązujące prawo. Adwokatowi można powierzyć konieczność dotrzymania konkretnych terminów. Taka osoba zajmuje się też doradztwem na każdym etapie prowadzonego postępowania.