Alimenty to nie prezenty.

Alimenty to nie prezenty.

Alimenty są rodzajem obowiązku jaki rodzice mają względem dzieci. Obowiązków tych jest oczywiście więcej i są związane głównie z wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Niestety coraz częściej zdarzają się sytuację gdy strona zobowiązana do alimentów uchyla się od obowiązku alimentacyjnego albo nie dotrzymuje ustaleń jakie rodzice między sobą w tym zakresie poczynili poza sądem. Dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata w Częstochowie w sprawie alimentów https://modlasiak.pl/oferta/sprawy-rodzinne/

Należy podkreślić, że obowiązek alimentacyjny istnieje nawet gdy nie jest stwierdzony orzeczeniem sądowym. Obowiązek ten istnieje z mocy obowiązujących przepisów. Nie jest więc tak, że w przypadku gdy rodzice dziecka rozstają się,  to rodzic z którym dziecko nie mieszka nie ma obowiązków alimentacyjnych wobec dziecka dopóki nie zapadnie wyrok w tym zakresie. Niestety często tak do tego podchodzą rodzice zobowiązani do alimentacji, uznając że alimenty będą płacić jak będzie wyrok Sądu. Dla jasności należy też wskazać, że obowiązek alimentacyjny obciąża oboje rodziców ale może być realizowany w różny sposób, nie tylko finansowy.
W sytuacji gdy rodzice nie mogą się porozumieć co do wysokości alimentów pozostaje droga sądowa. Sąd w sprawie o alimenty ustali jakie są potrzeby dziecka oraz jakie są możliwości finansowe i zarobkowe rodziców oraz zbada sytuację rodziny i orzeknie o wysokości alimentów.

Adwokat w Częstochowie Małgorzata Modłasiak https://modlasiak.pl/ specjalizująca się w sprawach rodzinnych wyjaśni wszelkie zawiłości w tym zakresie. Występując do Sądu o ustalenie czy zmianę obowiązku alimentacyjnego należy wykazać swoje roszczenie. Warto więc udać się na poradę prawną <https://modlasiak.pl/porady-prawne/>  aby wszelkie aspekty sprawy wyjaśnić i odpowiednio się przygotować.

Proszę pamiętać, że każda sprawa jest inna dlatego nie należy opierać się jedynie na informacjach znalezionych w Internecie oraz że ważne jest by profesjonalny pełnomocnik czuwał nad Państwa interesami w każdej sprawie.

Adwokat Małgorzata Modłasiak
Adwokat Częstochowa
Tel. 662 55 33 66