Rozwód a władza rodzicielska nad dzieckiem

Rozwód a władza rodzicielska nad dzieckiem

Rozwód rodziców małoletniego dziecka powoduje konieczność orzeczenia przez Sąd któremu z rodziców władza rodzicielska będzie przysługiwała i w jakim zakresie. Najlepiej skorzystać z pomocy prawnej adwokata od rozwodów w Częstochowie i na terenie Śląska <https://modlasiak.pl/oferta/sprawy-rodzinne/rozwod/> albo w innym mieście.

Władza rodzicielska po rozwodzie może zostać powierzona obojgu rodzicom, co z punktu widzenia dziecka jest z pewnością najlepszą sytuacją. Nie zawsze jednak jest taka możliwość. Rodzice często pozostają w takim konflikcie, że uniemożliwia to wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej. Wówczas Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców ograniczając jednocześnie władzę rodzicielską drugiego z rodziców do konkretnych uprawnień i obowiązków. Nie można też wykluczyć sytuacji w której jeden z rodziców władzy rodzicielskiej w ogóle zostanie pozbawiony. Warto więc dokładnie przemyśleć kwestię władzy rodzicielskiej podejmując decyzję o rozwodzie, zastanowić się co będzie najkorzystniejsze dla dziecka, jakie kompetencje rodzicielskie mają rodzice. Należy pamiętać, że dla Sądu decydujące w tym zakresie jest szeroko pojęte dobro dziecka.

Adwokat Małgorzata Modłasiak w Częstochowie https://modlasiak.pl/ specjalizująca się w sprawach rozwodowych i rodzinnych pomoże zgromadzić dokumentację, materiał dowodowy, wyjaśni wszelkie zawiłości prawne  i na bieżąco będzie wspierać klienta i reagować na aktualną sytuację procesową . Trzeba bowiem pamiętać, że w Sądzie swoje twierdzenia należy udowodnić. Warto więc udać się na poradę prawną <https://modlasiak.pl/porady-prawne/>  

Proszę pamiętać że każda sprawa jest inna dlatego tak ważne jest by profesjonalny pełnomocnik czuwał nad przebiegiem procesu rozwodowego.

Nasz adwokat od rozwodów w Częstochowie zajmuje się miedzy innymi sprawami rozwodowymi i rodzinnymi, co gwarantuje kompleksowe podejście do problematyki stosunków między rodzicami i dziećmi.

 

Adwokat Małgorzata Modłasiak
Adwokat Częstochowa
Tel. 662 55 33 66