Spokrewniona rodzina zastępcza – jak nią zostać ?

Rodzina zastępcza to forma pieczy zastępczej. Jednym z rodzajów rodzin zastępczych są rodziny zastępcze spokrewnione. Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. Sąd Rodzinny w pierwszej kolejności rozważa umieszczenie dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej, za czym w sposób oczywisty przemawia dobro dziecka. Rodzeństwo umieszcza się w […]

Czytaj dalej