Czym zajmuje się adwokat?

Czym zajmuje się adwokat?

Adwokaci specjalizują się w świadczeniu osobom zainteresowanym pomocy prawnej, której mogą udzielać w różnych formach. Są oni zobowiązani do prowadzenia działań na korzyść swojego klienta, muszą zatem postępować w sposób pozwalający na pełne uwzględnienie jego interesu prawnego w każdych okolicznościach.

Cechą szczególną tej profesji jest obligatoryjna dla jej przedstawicieli instytucja tajemnicy adwokackiej, sprawiająca, iż żadne szczegóły rozmów czy korespondencji wymienianej z klientem nie mogą zostać ujawnione. W zależności od wybranej specjalizacji i zainteresowań zawodowych różny może być zakres obszarów i gałęzi prawa oferowanych w ramach usług świadczonych przez daną kancelarię adwokacką. W Częstochowie pomocą w sprawach dotyczących prawa rodzinnego, w tym rozwodowego, a także spadkowego, majątkowego, jak również karnego zajmuje się Kancelaria Adwokacka adwokat Małgorzaty Modłasiak. Przekonajmy się, jak adwokat może wspierać swego klienta.

Formy pomocy prawnej

Adwokat może udzielać porad prawnych, wyjaśniając klientom różne zagadnienia, analizując ich sytuację czy pokazując kierunki działania. Ma też możliwość sporządzania opinii prawnych, będących podstawą do podejmowania decyzji. Tworzy i opiniuje dokumenty – np. przygotowuje wszelkiego rodzaju umowy, redaguje pozwy oraz odpowiedzi na nie.

Adwokat jako pełnomocnik

Adwokat może też zostać pełnomocnikiem procesowym, a więc występować przed sądami różnych instancji reprezentując swego klienta w sprawach cywilnych, jak również karnych, pełniąc funkcję obrońcy, co daje mu podstawy do brania udziału w czynnościach prowadzonych na różnych etapach postępowania karnego. Adwokat może być pełnomocnikiem pokrzywdzonego lub jego rodziny jako oskarżyciel posiłkowy, lecz także reprezentować osoby skazane.