KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ ?

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ ?

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym Sąd może powierzyć sprawowanie pieczy zastępczej małżonkom albo osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy są wstępnymi albo rodzeństwem dziecka. Sprawowanie pieczy zastępczej sąd może także powierzyć małżonkom albo osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy nie są wstępnymi albo rodzeństwem dziecka, jeżeli osoby te zostały wpisane do rejestru osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka albo pełnią już funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

Pamiętaj, że każda sprawa jest inna stąd najlepiej skontaktować się z adwokatem, który doradzi sposób działania znając sytuację konkretnych osób. W Częstochowie zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokat Małgorzata Modłasiak w celu omówienia szczegółów www.modlasiak.pl

Zapraszamy do kontaktu
adwokat Małgorzata Modłasiak
Częstochowa
tel. 662 55 33 66