Jakie konsekwencje grożą za jazdę pod wpływem alkoholu?

Jakie konsekwencje grożą za jazdę pod wpływem alkoholu?

Alkohol może mieć wpływ na obniżenie zdolności psychomotorycznych i zaburzyć ocenę sytuacji oraz wydłużyć czas reakcji, obowiązujące regulacje nakładają więc dość surowe kary za łączenie jego spożywania kierowania pojazdem. Osobom, które są podejrzewane o prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, może pomóc odpowiednio wybrana kancelaria prawna. W Częstochowie sprawami z tego obszaru zajmuje się Kancelaria Adwokacka adwokat Małgorzaty Modłasiak. Przekonajmy się, co może grozić za popełnienie tego rodzaju czynów.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Prowadzenie pojazdu mechanicznego przy stężeniu alkoholu wynoszącym od 0,2 do 0,5 promila oznacza popełnienie wykroczenia. Wiąże się to z karą aresztu albo grzywny, która nie może być niższa niż 2500 zł. Orzekany jest również zakaz prowadzenia pojazdów, a informacje o sprawcy są przekazywane do baz danych firm ubezpieczeniowych i mogą wpływać na wysokość składki OC. Jeżeli wykroczenia popełniono w związku z korzystaniem z innego pojazdu, minimalna grzywna wyniesie 1000 zł. Ponowny taki czyn będzie skutkował grzywną w podwójnej wysokości.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Prowadzenie pojazdu przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, a więc przy zawartości alkoholu we krwi wynoszącej powyżej 0,5 promila oznacza surowsze kary. Wobec sprawcy orzekana jest kara do dwóch lat pozbawienia wolności oraz minimum 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. W grę wchodzi też grzywna w wysokości przynajmniej 5000 zł. Przy wyższych dochodach sprawcy może ona być znacząco podniesiona. Kierujący w stanie nietrzeźwości są również zobowiązywani do wpłat na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Jeżeli doszło do kolizji lub wypadku, zwykle w grę wchodzi ponadto pozew cywilny o pokrycie strat.