Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny to kwestia o którą często dostaję pytania od Klientów. Warto więc widzieć, iż zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Nie oznacza to, że każdy z małżonków musi np. tyle samo zarabiać. Temat jest o wiele bardziej skomplikowany. Warto też wiedzieć, iż wypełnienie obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Proszę pamiętać, że każda sytuacja jest inna i dlatego warto zasięgnąć osobistej porady u adwokata.

adwokat Małgorzata Modłasiak
tel. 662 55 33 66