Zaległości z alimentami – i co dalej ?

adwokat sprawy spadkowe częstochowa

Kiedy mamy do czynienia z niealimentacją?

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jak można bronić się przed tego typu zarzutami najlepiej doradzi profesjonalista – adwokat prowadzący tego typu postępowania. Każda sprawa jest indywidualna i nie ma jednego uniwersalnego sposobu postępowania w takich sprawach. W Częstochowie sprawami tego typu zajmuje się Kancelaria Adwokacka adwokat Małgorzaty Modłasiak www.modlasiak.pl

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią

adwokat Małgorzata Modłasiak
Częstochowa
Tel. 662 55 33 66