Czy władza rodzicielska nad dzieckiem może zostać zawieszona ?

adwokat sprawy spadkowe częstochowa

W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej Sąd Opiekuńczy może orzec jej zawieszenie. Przemijająca przeszkoda to taka, która powoduje ograniczoną w czasie niemożność sprawowania władzy rodzicielskiej, najczęściej niezawinioną przez rodziców, jak np. choroba. Zawieszenie władzy rodzicielskiej zostanie uchylone gdy odpadnie przyczyna tego zawieszenia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

adwokat Małgorzata Modłasiak