PRAWO CYWILNE

Zasiedzenie nieruchomości

W drodze zasiedzenia można nabyć własność nieruchomości gruntowej, budynkowej i lokalowej. Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności przez upływ czasu. Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie nie zobowiązuje osoby nabywającej ją w ten sposób do dania jakiegokolwiek ekwiwalentu.

Czytaj dalej

Roszczenie o zachowek a zasady współżycia społecznego

Czy roszczenie o zachowek może być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego?

Czytaj dalej