Czy rodzicowi można ograniczyć kontakty z dzieckiem?

adwokat sprawy spadkowe częstochowa

W praktyce bardzo częsty problem. Optymalnym rozwiązaniem jest oczywiście ustalanie tych kwestii przez rodziców dziecka. Niestety czasem wypracowanie dobrego rozwiązania jest między rodzicami utrudnione. Wtedy Sąd może podjąć decyzje w tym względzie rozstrzygając o zakresie i formie tych kontaktów.

Jeśli wymaga tego dobro dziecka, Sąd ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.
Sąd opiekuńczy może w szczególności: zakazać spotykania się z dzieckiem, zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,  ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość, zakazać porozumiewania się na odległość.
Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.
W przypadku zainteresowania tym tematem – zapraszam do kontaktu z Kancelarią.
Małgorzata Gomuła – Modłasiak
adwokat Częstochowa