Czy jest możliwe zaprzeczenie macierzyństwa?

adwokat sprawy spadkowe częstochowa
Zaprzeczenie macierzyństwa jest możliwe. Jeżeli bowiem w akcie urodzenia jest wpisana jako matka kobieta, która dziecka nie urodziła, można żądać  zaprzeczenia macierzyństwa.
Powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa dziecko wytacza przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, a jeżeli kobieta ta nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.
Matka wytacza powództwo przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka i przeciwko dziecku, a jeżeli kobieta ta nie żyje – przeciwko dziecku.
Kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka jako jego matka wytacza powództwo przeciwko dziecku.

Jeśli szukasz szczegółowych informacji na ten temat zapraszam do kontaktu.

Małgorzata Gomuła – Modłasiak
adwokat Częstochowa