Nauczanie indywidualne po zmianach z sierpnia 2017

adwokat sprawy spadkowe częstochowa

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – zmieniono zasady trybu organizowania nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Decyzje w sprawie nauczania indywidualnego wydają zespoły orzekające w Poradniach Pedagogiczno – Psychologicznych.

Zgodnie § 5 nowego rozporządzenia nauczanie indywidualne prowadzi się w miejscu pobytu ucznia w szczególności w domu rodzinnym. Powyższe powoduje, iż nauczanie indywidualne, na podstawie nowego rozporządzenia, nie może być prowadzone na terenie szkoły. W dotychczasowych przepisach możliwość taka istniała, uczeń w miarę swoich możliwości zdrowotnych mógł mieć organizowane zajęcia nauczania indywidualnego w szkole a nawet uczęszczać w pewnym zakresie na lekcje wraz z rówieśnikami.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2017 roku. Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego wydane do dnia 31 sierpnia 2017 roku, mają organizowane zajęcia nauczania indywidualnego na poprzednich zasadach, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego 2017/2018.

Małgorzata Gomuła – Modłasiak
adwokat Częstochowa