UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka to postępowanie dla osób  fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. O niewypłacalności możemy mówić wówczas, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przy czym domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych  gdy opóźnienie w wykonywaniu tych zobowiązań przekracza 3 miesiące.

Upadłość konsumencka ma dwie główne funkcje to jest oddłużeniową, która prowadzi do zwolnienia dłużnika z długów oraz windykacyjną, która polega na łącznym zaspokojeniu wierzycieli dłużnika, w granicach oczywiście posiadanego przez dłużnika majątku.

Wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpatruje wydział gospodarczy sądu rejonowego właściwy dla danego dłużnika.

Sporządzenie wniosku nie jest proste, wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji  oraz szczegółowego uzasadnienia, co często determinuje sposób rozpoznania wniosku przez Sąd. Z tego też powodu warto zgłosić się do fachowego podmiotu, który wytłumaczy dokładnie skutki upadłości, sporządzi wniosek i będzie reprezentował dłużnika przed Sądem. W Częstochowie i na terenie śląska usługi takie świadczy Kancelaria Adwokacka adwokat Małgorzata Modłasiak. Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią pod nr tel. 662 55 33 66.

adwokat Małgorzata Modłasiak
tel. 662 55 33 66
Kancelaria Adwokacka w Częstochowie