Jaki ustrój majątkowy w małżeństwie jest najlepszy? Jaki wpływ ma ustrój majątkowy małżonków na podział majątku po rozwodzie?

Jaki ustrój majątkowy w małżeństwie jest najlepszy? Jaki wpływ ma ustrój majątkowy małżonków na podział majątku po rozwodzie?

USTRÓJ MAJĄTKOWY W MAŁŻEŃSTWIE

W świetle obowiązujących przepisów istnieje kilka możliwości w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych. Co do zasady wyróżniamy ustawowy ustrój majątkowy oraz umowne ustroje majątkowe.

Jeśli chodzi o ustawowy ustrój majątkowy to sprawa wydaje się prostsza i przystępniejsza gdyż z takim ustrojem spotykamy się przeważnie w praktyce. Może być jednak złudne przeświadczenie, gdyż mimo pozostawania w ustawowym ustroju majątkowym każdy z małżonków zachowuje też część majątku jako swój majątek osobisty. Temat jest bardzo obszerny więc zostanie mu poświęcony odrębny wpis.  Co do umownych ustrojów majątkowych to małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

ROZWÓD I PODZIAŁ MAJĄTKU CZĘSTOCHOWA

W praktyce problemy najczęściej pojawiają się w przypadku rozwodu małżonków, co powoduje konieczność rozliczeń finansowych i podziału majątku wspólnego. Każda sytuacja jest inna więc do każdej należy podejść indywidualnie, z czym pomoże adwokat Częstochowa rozwód, należy bowiem przeanalizować skład majątku, ustalić jakie składniki majątkowe wchodzą do czyjego majątku, zastanowić się czy nie możemy mieć do czynienia np. z nierównymi udziałami małżonków w majątku dorobkowym. Na terenie Częstochowy i Śląska sprawami podziału majątku zajmuje się adwokat Małgorzata Modłasiak. Kancelaria Adwokacka adwokat Małgorzaty Modłasiak specjalizuje się m.in. w sprawach dotyczących podziału majątku oraz doradza w sprawach zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Kancelarią, tel. 662 55 33 66.