Jak odzyskać pieniądze od dłużnika który ogłosił upadłość?

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika który ogłosił upadłość?

Co zrobić gdy twój dłużnik ogłosił upadłość albo gdy dowiedziałeś się że złożył wniosek o ogłoszenie upadłości a nadal nie oddał ci pieniędzy?

Aktualnie są to bardzo częste sytuacje. Gdy mamy wiedzę o tym, że dłużnik złożył wniosek o ogłoszenie upadłości należy wówczas zgłosić swoją wierzytelność we właściwym Sądzie. Nie jest to proste dlatego *przygotuj dokumenty i odwiedź adwokata*. Adwokat w Częstochowie www.modlasiak.pl pomoże ci skompletować dokumentację i zgłosi wierzytelność, co w przyszłości pozwoli ci wyegzekwować całość albo część należności. 

Co zrobić gdy dłużnik ogłosił upadłość a nie wskazał cię jako swojego wierzyciela i nie wiedziałeś o postępowaniu upadłościowym? 

Gdy dowiemy się że nasz dłużnik ogłosił już upadłość, ewentualnie gdy postępowanie upadłościowe jest w toku ale minął już termin na zgłoszenie wierzytelności wówczas można złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przez takiego dłużnika przestępstwa z art. 522 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe. Adwokat od spraw karnych w Częstochowie https://modlasiak.pl/oferta/sprawy-karne/ sporządzi zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i będzie reprezentował pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego i sądowego, dbając o to by na każdym etapie Państwa interesy były zabezpieczone. Nie można zapominać, iż w ramach karnego postępowania możliwe jest także wystąpienie z wnioskiem o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego.

Możliwe jest także w ramach postępowania upadłościowego, zgłoszenie wierzytelności po terminie zakreślonym przez Sąd, jednak wiąże się to z dodatkowymi opłatami sądowymi.

Proszę pamiętać, że każda sprawa jest inna, nie warto więc podejmować decyzji w zakresie dalszych kroków prawnych jedynie na podstawie publikacji internetowych, dlatego zachęcamy do kontaktu osobistego w Kancelarii Adwokackiej celem omówienia sprawy.

Małgorzata Modłasiak
adwokat Częstochowa
tel. 662 55 33 66