W jaki sposób dzielona jest władza rodzicielska?

W jaki sposób dzielona jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska jest jednym z podstawowych praw każdego rodzica. Jest to zbiór uprawnień, którymi dysponują rodzice wobec swojego dziecka. Warto jednak pamiętać, że władza ta nie jest nieograniczona i podlega pewnym restrykcjom. Jakie są zasady jej podziału? 

Czym jest władza rodzicielska i komu przysługuje?

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym, władza rodzicielska to zbiór praw i obowiązków związanych z wychowaniem dziecka. Przysługuje ona rodzicom dziecka, a w przypadku pozbawienia któregoś z nich władzy rodzicielskiej, pozostały rodzic ma pełnię praw i obowiązków związanych z wychowaniem dziecka.

Władza rodzicielska obejmuje przede wszystkim obowiązek dbania o dziecko, jego zdrowie i rozwój, ale także prawo do decydowania o jego wychowaniu, kształceniu oraz wyznaczaniu celów i sposobów wychowania dziecka. Do kompetencji rodziców należy również decydowanie o pobycie dziecka, wyborze szkoły i formy wychowania.

Władza rodzicielska a rozwód

W przypadku rozwodu lub separacji małżonków kwestia podziału władzy rodzicielskiej może stanowić istotny problem. Nasz adwokat od rozwodów w Częstochowie zajmuje się miedzy innymi sprawami o podział władzy rodzicielskiej. Zgodnie z przepisami prawa, w przypadku rozwodu rodzice muszą dokonać podziału władzy rodzicielskiej. Oczywiście, ma to miejsce tylko wtedy, gdy drugi z rodziców nie utracił zdolności do jej sprawowania. W przypadku, gdy obaj rodzice utracili zdolność do sprawowania władzy rodzicielskiej, zastępują ich opiekunowie z urzędu.

W przypadku rozwodu rodzice muszą dokonać podziału władzy rodzicielskiej, a w przypadku braku porozumienia – decyzję podejmuje sąd.  Najważniejsze jednak, aby wszystkie decyzje dotyczące dziecka były podejmowane z myślą o jego dobru.