Spokrewniona rodzina zastępcza – jak nią zostać ?

adwokat sprawy spadkowe częstochowa

Rodzina zastępcza to forma pieczy zastępczej. Jednym z rodzajów rodzin zastępczych są rodziny zastępcze spokrewnione. Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Sąd Rodzinny w pierwszej kolejności rozważa umieszczenie dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej, za czym w sposób oczywisty przemawia dobro dziecka.

Rodzeństwo umieszcza się w tej samej rodzinie zastępczej, chyba że byłoby to sprzeczne z dobrem dziecka. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa nie jest dopuszczalne.

Aby zostać rodziną zastępczą dla małoletniego, należy złożyć odpowiedni wniosek w Sądzie Rodzinnym i Opiekuńczym. Prócz wnikliwego opisu stanu faktycznego uzasadniającego umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej warto pamiętać o tym by złożyć odpowiedni wniosek o zabezpieczenie na czas trwania postępowania, dzięki czemu w toku postępowania, które przecież może trwać jakiś czas, będziecie Państwo dysponować orzeczeniem tymczasowym, które będzie regulowało sytuację małoletniego dziecka na czas toczącego się postępowania.

Małgorzata Gomuła – Modłasiak
adwokat Częstochowa