Separacja a rozwód. Jakie są różnice?

Separacja a rozwód. Jakie są różnice?

Separacja a rozwód – te dwa pojęcia często mylone są ze sobą, choć mają różne konsekwencje prawne i emocjonalne dla małżonków. W Polsce zarówno separacja, jak i rozwód są uregulowane prawnie, jednak ich skutki są odmienne.

Separacja – co to jest?

Separacja to stan prawny, w którym małżonkowie pozostają w związku małżeńskim, ale nie prowadzą wspólnego życia. Oznacza to, że są nadal żoną i mężem, ale nie mieszkają razem ani nie dzielą się obowiązkami domowymi czy finansowymi. W Polsce separacja może być orzeczona przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków, jeśli udowodnią trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Separacja może być orzeczona na czas oznaczony (np. rok) lub nieoznaczony, a jej skutki obejmują m.in. ustalenie miejsca zamieszkania dzieci, podział majątku czy ustalenie alimentów.

Rozwód – co to jest?

Rozwód to natomiast rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków. W przypadku rozwodu małżeństwo zostaje rozwiązane, a małżonkowie tracą wzajemne prawa i obowiązki wynikające z zawarcia związku. Aby uzyskać rozwód, należy również udowodnić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd może orzec rozwód z winy jednego z małżonków, bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie obu stron. Po rozwodzie każda ze stron może zawrzeć nowe małżeństwo.

Skutki prawne separacji i rozwodu

Skutki prawne separacji i rozwodu różnią się przede wszystkim pod względem statusu małżeńskiego, dlatego przed podjęciem decyzji zapraszamy na konsultację do naszego adwokata od rozwodów w Częstochowie. W przypadku separacji małżonkowie pozostają w związku małżeńskim, co oznacza, że nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa. Separacja nie wpływa również na przysługujące im prawa majątkowe, takie jak np. dziedziczenie. Skutki rozwodu są natomiast bardziej radykalne – po rozwiązaniu związku małżeńskiego, każda ze stron traci prawa i obowiązki wynikające z bycia żoną lub mężem, a także możliwość dziedziczenia po sobie.