Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie

Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, małżonek który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje nazwisko, może powrócić do nazwiska jakie nosił poprzednio. Rozwiedziony małżonek może to zrobić w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem. Nie będzie natomiast skuteczne złożenie takiego oświadczenia przed innym organem, np. Sądem, który nie może zamieścić takiego orzeczenia w wyroku rozwodowym.

Co istotne były mąż/żona nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie/mężowi prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że kodeks rodzinny i opiekuńczy takiej możliwości nie przewiduje (wyrok Sądu Najwyższego, sygn. IV CZ 11/78).

Jeśli uprawniona osoba nie złoży oświadczenia o zmianie nazwiska we wskazanym wyżej terminie to po jego upływie może wystąpić o zmianę nazwiska w trybie administracyjnym na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Zmiana nazwiska w tym trybie nie jest jednak łatwa. Należy bowiem wykazać, iż zachodzi jedna z ważnych przyczyn do zmiany nazwiska, wymieniona w tejże ustawie.

Małgorzata Gomuła – Modłasiak
adwokat Częstochowa