Dlaczego warto zlecić adwokatowi napisanie umowy?

Dlaczego warto zlecić adwokatowi napisanie umowy?

Wiele czynności z jakimi mamy do czynienia w życiu codziennym powinna być zabezpieczona podpisaniem stosownej umowy. Strony często umawiają się na coś nie zawierając umowy w formie pisemnej, co w przypadku jakichkolwiek problemów z jej realizacją rodzi bardzo duże problemy w zakresie wyegzekwowania swoich praw. Dlatego też warto ważne dla siebie umowy zawrzeć w formie pisemnej.

Drugą sytuacją, w której strony będą potrzebowały profesjonalnej pomocy jest sytuacja ,w której strony zawierają umowę w formie pisemnej, jednak samodzielnie ją sporządzają albo korzystają z dostępnych w internecie wzorów. Proszę jednak pamiętać, że dostępne wzory nie zapewniają należytej ochrony Państwa praw bo każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.

Warto wreszcie skonsultować z adwokatem umowę, którą druga strona przedstawia nam do podpisania żeby uniknąć tzw. kruczków prawnych, które mogą powodować negatywne konsekwencje dla strony, która bez należytego rozeznania umowę taką podpisze.  W Częstochowie usługi w zakresie porad prawnych w tym zakresie świadczy Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzaty Modłasiak.

W razie dodatkowych pytań zachęcam do osobistego kontaktu z kancelarią.

Małgorzata Modłasiak
adwokat Częstochowa
Tel. 662 55 33 66