Czy w wyroku rozwodowym można ustalić sposób korzystania z mieszkania małżonków?

Czy w wyroku rozwodowym można ustalić sposób korzystania z mieszkania małżonków?

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie a nie potrafią się porozumieć co do zasad korzystania z tego mieszkania, to sąd w wyroku rozwodowym orzeknie o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

Proszę pamiętać, że każda sprawa jest indywidualna i wymaga dokładnego omówienia z adwokatem przed skierowaniem pozwu o rozwód, gdyż przy wydaniu decyzji Sąd bierze pod uwagę szereg okoliczności.

Jeśli potrzebna Ci kancelaria adwokacka Częstochowa, która poprowadzi sprawę o rozwód, oraz zaoferuje porady prawne Częstochowa, zachęcamy do kontaktu z nami pod nr tel. 662 55 33 66.

Adwokat Małgorzata Modłasiak
Tel. 662 55 33 66

adwokat Częstochowa