Roszczenie o zachowek a zasady współżycia społecznego

adwokat sprawy spadkowe częstochowa

Czy roszczenie o zachowek może być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego?

Jest to pytanie często zadawane przez osoby, które zostały pozwane w sprawie o zachowek. Zdarzają się takie sytuacje, w których osoba uprawniona do zachowku uporczywie nie dopełnia obowiązków rodzinnych wobec spadkodawcy. Co w takiej sytuacji? Czy na pewno należy jej się zachowek?

Nie budzi wątpliwości, że roszczenie o zachowek w konkretnym przypadku może być uznane za sprzeczne z art. 5 k.c. Uznał tak na przykład Sąd Najwyższy  w uchwale z dnia 19 maja 1981 r. w sprawie III CZP 18/81.

Oczywiście nie jest możliwe stworzenie katalogu sytuacji, które byłyby podstawą do pozbawienia prawa do zachowku lub ograniczenia jego wielkości. Decyzja w tym zakresie każdorazowo należy do Sądu rozpoznającego sprawę.

Małgorzata Gomuła – Modłasiak
adwokat Częstochowa