Czy można zawrzeć związek małżeński przez pełnomocnika?

Czy można zawrzeć związek małżeński przez pełnomocnika?
 
Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie złożone przed duchownym w tym zakresie (tzw. ślub kościelny) zostało złożone przez pełnomocnika.
Ważne powody, o których mowa powyżej to okoliczności, które w świetle zasad współżycia społecznego usprawiedliwiają odstąpienie od obowiązku jednoczesnego stawienia się przyszłych małżonków przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego dla założenia oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński (lub przed duchownym w kościele). Powodem takim była np. pandemia Covid i niemożność przemieszczania się w czasie gdy granice były zamknięte z uwagi na zagrożenie epidemiczne.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte. Ważne jest to że samo pełnomocnictwo nie jest wystarczające do zawarcia związku małżeńskiego przez pełnomocnika gdyż konieczna jest jeszcze zgoda sądu w tym zakresie.
Proszę pamiętać, że każda sprawa jest inna w związku z czym warto skorzystać z pomocy adwokata który specjalizuje się w tego typu sprawach.
 
Małgorzata Modłasiak
adwokat Częstochowa
tel. 662 55 33 66