Czy można rozwieść się w sądzie w Polsce gdy strony mieszkają za granicą.

Czy można rozwieść się w sądzie w Polsce gdy strony mieszkają za granicą.

Sprawy o rozwód rozpoznają Sądy Okręgowe właściwe dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków.

Co jednak zrobić gdy np. małżonkowie nigdy nie mieszkali razem albo gdy mieszkali razem poza granicami Polski? Sprawa nie jest prosta a w związku z faktem, że wiele osób wyjeżdża na stałe za granicę albo przebywają tam przez wiele lat problem ten pojawia się nader często. Proszę pamiętać, że każda sprawa jest inna a wzory pism znalezione w internecie często wprowadzają w błąd, dlatego warto zwrócić się do adwokata o pomoc w tej sprawie. Adwokat może sporządzić w Państwa imieniu wniosek do Sądu Najwyższego o wyznaczenie danego Sądu w Polsce jako właściwego do rozpoznania Państwa sprawy. Pismo to, jak każde kierowane do Sądu Najwyższego, musi spełniać wymogi formalne, w których profesjonalny pełnomocnik może skutecznie pomóc. Dużo zależy też od stanu faktycznego w sprawie.

W Częstochowie sprawami takimi zajmuje się adwokat Małgorzata Modłasiak Kancelaria Adwokacka Częstochowa, tel. 662 55 33 66.

 

Małgorzata Modłasiak
Adwokat Częstochowa
Tel. 662 55 33 66