Czy małżeństwo może być zawarte przez pełnomocnika?

adwokat sprawy spadkowe częstochowa

Zdarzają się sytuacje, że jedna z osób zamierzających zawrzeć związek małżeński nie może stawić się w Urzędzie Stanu Cywilnego w celu złożenia stosownych oświadczeń.

W takich przypadkach, zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego możliwe jest zawarcie związku  małżeńskiego przez pełnomocnika. Z ważnych powodów Sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński  zostało złożone przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

Jeśli szukacie Państwo szczegółowych informacji na ten temat zapraszam do kontaktu.

Małgorzata Gomuła – Modłasiak
adwokat Częstochowa