Czego może żądać kobieta w ciąży od domniemanego ojca dziecka?

adwokat sprawy spadkowe częstochowa

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, jeżeli ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie dają podstawy do wystąpienia z roszczeniem o wyprawkę dla dziecka przed jego urodzeniem się i ustaleniem ojcostwa.

Każda sprawa jest indywidualna, z tego powodu zachęcam do osobistego kontaktu w celu ustalenia optymalnych środków prawnych przysługujących w konkretnym przypadku.

Małgorzata Gomuła – Modłasiak
adwokat Częstochowa