Co się dzieje z nazwiskiem po rozwodzie?

Co się dzieje z nazwiskiem po rozwodzie?

Rozwód a nazwisko małżonków

Po rozwodzie zasadniczo można pozostać przy nazwisku jakie nosi się wskutek zawarcia związku małżeńskiego albo nazwisko zmienić na swoje poprzednie.

Czy po rozwodzie można żądać od byłego małżonka zmiany nazwiska?

Jest to częsty problem i klienci często zadają pytanie czy mąż (żona) może żądać ode mnie zmiany nazwiska po rozwodzie. Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne i nie dają możliwości skutecznego żądania od małżonka, który przyjął nazwisko drugiego małżonka przy zawarciu związku małżeńskiego, aby po rozwodzie nazwisko to zmienił. Decydująca w tym zakresie jest wola małżonka, który w wyniku zawarcia związku małżeńskiego przyjął nazwisko współmałżonka. Szczegółowo tą kwestię zawsze można wyjaśnić u adwokata specjalizującego się w rozwodach.

Czy można zmienić nazwisko po rozwodzie?

Po rozwodzie często ten z byłych małżonków, który zmienił nazwisko pranie wrócić do poprzedniego nazwiska jakie miał przed zawarciem związku małżeńskiego. Przepisy dają nam taką możliwość. Trzeba jednak trzymać się ustawowych terminów, gdyż możliwość taka istnieje w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Należy podkreślić, iż termin ten biegnie od uprawomocnienia się wyroku a nie od jego wydania, to dwie różne kwestie. Aby mieć pewność czy jeszcze nie minął termin do zmiany nazwiska warto skorzystać z pomocy adwokata. W Częstochowie w sprawach z zakresu rozwodów zapraszamy do Kancelarii Adwokackiej Małgorzaty Modłasiak.

Jak wrócić do nazwiska panieńskiego po upływie 3 miesięcy?

Po upływie terminu 3 miesiące sytuacja nie jest już prosta. Formalnie nie można wrócić do poprzedniego nazwiska ale rozwiązaniem sytuacji może być zmiana nazwiska w trybie administracyjnym.

Proszę pamiętać, że każda sprawa jest inna dlatego zawsze warto skorzystać z pomocy adwokata w Częstochowie aby kwestię rozwodu czy zmiany nazwiska omówić indywidualnie, co pozwoli na znalezienie rozwiązania dopasowanego do konkretnej sytuacji życiowej.

Małgorzata Modłasiak
adwokat Częstochowa
tel. 662 55 33 66