Zapis windykacyjny

adwokat sprawy spadkowe częstochowa

Ustanowienie w testamencie spadkobierców nie pozwala spadkodawcy na decydowanie o tym, jakie konkretnie przedmioty wchodzące w skład spadku przypadną poszczególnym spadkobiercom. Problem ten może być natomiast rozwiązany za pomocą zapisu windykacyjnego.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny).

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:
1) rzecz oznaczona co do tożsamości;
2) zbywalne prawo majątkowe;
3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;
4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

Dokonanie rozrządzenia innym przedmiotem nie spowoduje ustanowienia ważnego zapisu windykacyjnego. Można uczynić kilka zapisów windykacyjnych na rzecz jednej lub kilku osób w taki sposób, że zapisy te będą wyczerpywać cały majątek spadkodawcy.

Małgorzata Gomuła – Modłasiak
adwokat Częstochowa